Celem koncepcji jest wykreowanie ogrodu miejskiego pół-publicznego, który ma zarówno uzupełnić program funkcjonalny budynku Rady, jak i poprawić jakość i różnorodność systemu przestrzeni publicznych Śródmieścia Gdańska. 
HISTORYCZNY UKŁAD ŚCIEŻEK: Jest to zatarta przestrzenna warstwa historii tego miejsca, którą należy uwidocznić we współczesnej formie zieleńca ze względów na tożsamość ogrodu oraz walory funkcjonalno-przestrzenne tamtego założenia. Układ ścieżek może podlegać modyfikacjom ze względu na współczesne uwarunkowania.
STREFA PODJAZDU: dojazd do budynków i parkingu ma miejsce od ul. Bastion Św. Elżbiety, a okazjonalnie również od ul. Wały Jagiellońskie. Strefa podjazdu to współczesna warstwa zagospodarowania, nieobecna w układzie historycznym.
OSIE WIDOKOWE: Trzy główne osie założenia ogrodowego powinny pełnić istotną rolę we współczesnym zagospodarowaniu wraz z elementami umieszczonymi na tych osiach - parter wodny  i parter kwiatowy.
SKRÓTY PIESZE: Współczesny ogród nie będzie już tylko reprezentacyjnym zapleczem budynku, ale ma pełnić również niezależną od niego funkcję w mieście. Stąd oprócz historycznego układu ścieżek, należy wprowadzić połączenia terenu z miastem, których na początku XX wieku brakowało ze względu na prywatny charakter ogrodu.