Nowy most uzupełnia przeprawę istniejącą o drugą jezdnię. Zaprojektowano wariantowe rozwiązania pod względem konstrukcji i szerokości przekroju  oraz estetyki i wyglądu obiektu.
 
Obiekt zaprojektowano na obciążenia klasą obciążeń „A”, określone w normie PN 85/S – 10030 oraz na obciążenia wg standardów NATO.
 
Układ statyczny projektowanego mostu jest belką ciągłą 5-cio przęsłową o rozpiętości w osiach łożysk 85m + 3x 96m + 85. Na moście przewidziano jezdnię i ciąg pieszo-rowerowy, co daje szerokość pomostu ok. 14m. W wariancie „Ib” i „IIb” występuje dodatkowo ciąg rewizyjny, który poszerza pomost do ok. 16m.
 
Podpory obiektu zaprojektowano jako masywne, żelbetowe posadowione na palach wierconych. Ławy fundamentowe podpór będą wykonane w osłonie stalowych ścianek szczelnych.
 
Kształt i wygląd filarów nawiązano do istniejącego mostu, do którego została też dostosowana niweleta nowego obiektu.
 
Na wysokości podpór mostu od jego strony „zewnętrznej” przewidziano balkony-tarasy widokowe. Po stronie zachodniej wjazdu na most proponuje się usytuowanie mini-baszty z platformą widokową.
 
Przygotowano 3 warianty konstrukcji przęseł obiektu jako:
- Ia i Ib - Dwa stalowe blachownicowe dźwigary o zmiennej wysokości, zespolone z żelbetową płytą jezdni za pomocą sworzni,
- IIa i IIb.- Dwa stalowe blachownicowe dźwigary o zmiennej wysokości ze stalową płytą ortotropową
- III - Dwa stalowe kratownicowe dźwigary zespolone z żelbetową płytą jezdni poprzez pas górny kraty za pomocą łączników.
 
Pod względem architektonicznym przewidziano dwa odmienne w formie wykończenia detali (wersja I „klasyczna” i wersja II „nowoczesna”). Różnią się one wykończeniem elementów konstrukcyjnych, przewidzianych jako pełne łuki wykonane z blachy. Różnice też są w materiałach, z których wykonane są tarasy widokowe i mini-baszta oraz elementy ogrodzenia, poręczy, latarnie, kosze na śmieci. Podstawowa konstrukcja, materiały nawierzchni, bariery nie podlegają stylizacji.