Dwór II - dawna rezydencja letnia patrycjuszy gdańskich mieści się przy ul. Polanki 124 w Gdańsku Oliwie, prowadzona przez  Zakon Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy. Zakresem opracowania obejmuje renowację i adaptację budynków: Domu Pielgrzyma (dawna oficyna), Klasztoru (dawna oranżeria) i Kaplicy (dawna stajnia) na potrzeby Centrum Spotkań Europejskich poprzez dostosowanie do pełnienia funkcji: społecznych, kulturowych i edukacyjnych.
 
Na terenie Dworu II wykonano prace związane z:  wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą ocieplenia, renowacją elewacji.
Wykonano również opaski wokół budynków, korytka cieków odwadniających u podnóża skarp, wymieniono grzejniki budynków Domu Pielgrzyma i Klasztoru, przebudowano podest i schody wejściowe Domu Pielgrzyma, wybudowano kominy w budynku Klasztoru, przebudowano sieć ciepłowniczą pomiędzy istniejącą kotłownią a budynkami, wymieniono przykanaliki od rur spustowych,  przeprowadzono remont kabli i opraw oświetlenia iluminacyjnego istniejącego, wybudowano nowe oświetlenie iluminacyjne budynku Klasztoru.