Inwestycja ta jest częścią większego założenia komunikacyjnego położonego w korytarzu drogowym Via Hanseatica przebiegającego przez teren Aglomeracji Trójmiejskiej. Planowana trasa ma za zadanie przejęcie ruchu z przeciążonego podstawowego układu drogowego Trójmiasta, tworzonego przez: ul. Grunwaldzką w Gdańsku, Al. Niepodległości w Sopocie i Al. Zwycięstwa w Gdyni oraz ma służyć obsłudze komunikacyjnej obiektu hali widowiskowo-sportowej zlokalizowanego na granicy Gdańska i Sopotu.
Ze względu na znaczną wielkość inwestycji realizację zadania podzielono na 4 etapy. Etap I to odcinek Drogi Zielonej od skrzyżowania z Al. Grunwaldzką – Niepodległości – Czyżewskiego do skrzyżowania z ul. Gospody – Łokietka.
Inwestycja obejmowała m.in. budowę wiaduktów kolejowych nad trasą Drogi Zielonej, kładki pieszo-rowerowej w rejonie ul. Subisława oraz na ciągu pieszym Orłowska – Jelitkowska, wiaduktów drogowych i kładek pieszo-rowerowych pod rondem w ciągu ulic Gospody-Łokietka. Dodatkowo przebudowano układ parkingu i jezdni dojazdowych do hali widowiskowo sportowej.
 
Zakres opracowania i parametry trasy:
- przekrój poprzeczny trasy – 2x2 o szerokości 3,5m;
- przekroczenie torów kolejowych w wykopie;
- skrzyżowanie Drogi Zielonej - ul. Gospody – ul. Łokietka za pomocą ronda;
- ciąg pieszo - rowerowy po stronie południowej trasy.