Estakadę nad al. Grunwaldzką wzniesiono w ramach budowy drugiego zadania Trasy Nowej Słowackiego zlokalizowanej pomiędzy Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy, a Portem Morskim w Gdańsku. Obiekt ten wraz z nowo wybudowanym wiaduktem nad torami PKP pozwolił rozładować korki, powstające na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej i ul. Słowackiego, tuż przy Galerii Bałtyckiej.
Estakada jest obiektem czteroprzęsłowym, składającym się z dwóch stalowych dźwigarów skrzynkowych z ortotropową płytą z usztywnieniami pod jezdnią i pod chodnikami.
Niweletę obiektu zaprojektowano tak, aby uzyskać skrajnię drogową min 4.7m oraz tramwajową min 5.7m.
Konstrukcję oparto na masywnych żelbetowych podporach, pośrednich i skrajnych posadowionych na „płasko”. Przyczółki wykonstruowano ze skrzydełkami równoległymi do podłużnej osi, które łączą się z murami oporowymi utrzymującymi nasyp drogowy.
Filary wykonstruowano jako dwusłupowe oparte na ławie fundamentowej. Na krawędziach obiektu dano ekrany akustyczne, a od dołu konstrukcję ze względów architektonicznych „obłożono” blachą falistą.
 
Podstawowe parametry:
długość w osiach podparć: 22m+41m+41m+22m,
ilość przęseł: 4
szerokość pomostu: ok. 11m