Celem opracowania było przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę Ekologicznej Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego. Obwodnica ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta i odciążenie wiaduktu kolejowego w ul. Chopina. Obwodnica stwarza również możliwości inwestowania na niezagospodarowanych terenach położonych w sąsiedztwie.
 
Obwodnica jest drogą zbiorczą o długości około 2,5 km o przekroju jednojezdniowym z chodnikami i ścieżką rowerową oddzielonymi od jezdni pasami zieleni. Obwodnica łączy drogę krajową nr 91 i drogę wojewódzką 226 i biegnie na wiadukcie w poprzek torów kolejowych łączących Gdańsk z Warszawą.
Skrzyżowanie z drogą krajową zaprojektowano z sygnalizacją świetlną, a skrzyżowanie z drogą wojewódzką to rondo.
Zaprojektowane na całej trasie 5 skrzyżowań posiada wyspy kanalizujące ruch samochodowy i wydzielone pasy do prawo- i lewoskrętów.
Na długości około 1km wzdłuż obwodnicy zaprojektowano drogę serwisową do obsługi przyległych terenów.
Odwodnienie drogi odbywa się układem wpustów deszczowych i rowów odwodnieniowych.