Projekt obejmował budowę ciągu pieszo- rowerowego o długości L= 730 m (pow. 2080m2), mur oporowy o długości 120 m i wysokości 1,35-2,2 m, odwodnienie, kanalizację deszczową , oświetlenie, teletechnikę, małą architekturę, taką jak: ogrodzenie, barierki, ławki, kosze.