Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni
III Etap przedsięwzięcia na odcinku od ul. Morskiej do Obwodnicy Trójmiasta
 
Bezpośrednim celem budowy Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni było stworzenie nowoczesnego układu drogowego łączącego Port Gdynia z systemem dróg krajowych i międzynarodowych.
W ramach III etapu realizacji tego projektu  wybudowano połączenie istniejącej części Trasy Kwiatkowskiego (na wysokości ul. Morskiej) z Obwodową Trójmiasta.
 
Brakujące połączenie transportowe w skali ponadregionalnej w europejskim korytarzu transportowym miało na celu:
  • ułatwienie i zabezpieczenie wymiany międzynarodowej , włączając tranzyt;
  • poprawę połączeń lądowo-morskich między ważnymi ośrodkami gospodarczymi krajów Europy Północnej i Środkowo- Wschodniej, służącą ich gospodarczej integracji;
  • likwidację "wąskich gardeł" europejskiej sieci dróg kołowych;
  • przyspieszenie tworzenia nowoczesnego, przyportowego węzła transportowego;
  • rozwój funkcji przemysłowo - składowych na terenach leżących w otoczeniu portu.
W roku 2008 Inwestycja ta otrzymała nagrodę I-stopnia w kategorii „Obiekty drogowo-kolejowe” w konkursie „Budowa Roku”, organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.
W ramach tego projektu oprócz dwóch dwupasmowych jezdni klasy Gp o długości około 3,0 km zbudowano cztery wiadukty drogowe o rozpiętości 350,0 m gdzie wysokość podpór (filarów) dochodziła nawet do 70,0m i wiadukt drogowy położony w łuku o rozpiętości 144,0m, a także kładkę dla pieszych o konstrukcji stalowej i rozpiętości łuku przęsła ok. 38,0m i dł. całkowitej ok. 60,0m.
Ponadto, w ramach zadania wybudowano ekodukty oraz wyremontowano 350 m końcowego odcinka istniejącej estakady Kwiatkowskiego i przebudowano estakady nad ul. Morską.