Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo – Etap I
 
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji komunikacyjnych w historii Szczecina, o strategicznym znaczeniu dla usprawnienia międzydzielnicowej komunikacji publicznej miasta.
Zamierzenie podzielono na dwa etapy.
Etap I obejmuje odcinek od istniejącej pętli „Basen Górniczy” do tymczasowej pętli w rejonie ulicy Turkusowej. Na całym tym odcinku trasa tramwaju będzie przebiegała całkowicie bezkolizyjnie.
Etap II obejmuje odcinek od pętli „Turkusowa” do pętli „Kijewo” i jest przewidziany do realizacji w terminie późniejszym.
 
Projekt Etapu I obejmuje budowę dwutorowej linii tramwajowej długości ok. 4 km, przebudowę ul. Hangarowej i ul. Batalionów Chłopskich, przebudowę istniejącego uzbrojenia podziemnego, budowę estakady nad torami SST, budowę przystanków: „Lotnisko”, „Gryfińska” i „Turkusowa”.
Przystanek „Lotnisko” zlokalizowano na pasie rozdzielającym jezdnie ul. Eskadrowej, stąd dla umożliwienia bezkolizyjnego ruchu pieszych zaprojektowano kładkę pieszą, częściowo zadaszoną.
Przystanek „Gryfińska” znajduje się na odcinku gdzie trasa tramwajowa biegnie w wykopie obudowanym tzw. wannie. W związku z tym zaprojektowano podziemne perony, częściowo przekryte, dostępne za pomocą schodów i wind z poziomu terenu.
Koniecznością okazało się przesunięcie zabytkowej willi Gruneberga - po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również po wzmocnieniu i zabezpieczeniu. Budynek przeniesiono na odległość ok. 45 metrów.
Nagranie tej unikatowej, skomplikowanej a zarazem niezwykle widowiskowej operacji znajduje się na stronie:
http://www.szybkitramwaj.szczecin.pl/sst/chapter_125007.asp
                     
Przystanki na pętli „Turkusowa” znajdują się na poziomie terenu, jednak z uwagi na ruch pieszych, zostały połączone tunelem pod linią tramwajową. Do tunelu prowadzą obudowane ścianami oporowymi schody oraz pochylnie dla niepełnosprawnych. Zaprojektowano pętlę autobusową, na którą dojeżdżać będą autobusy z różnych części prawobrzeża.