Most drogowy III Tysiąclecia im. Jana Pawła II jest elementem przeprawy drogowej przez Martwą Wisłę w Gdańsku, w ciągu trasy mjr. Henryka Sucharskiego  łączącej Port Północny z południową obwodnicą Gdańska (S7).
Obiekt ten jest pierwszym w Polsce mostem podwieszonym zaprojektowanym wyłącznie przez polskich projektantów.
Nagrodzony był w 2002 roku w konkursie "Dzieło Mostowe Roku" w kategoriach za konstrukcję mostową roku oraz za wdrożenie nowych technologii realizacji.
 
Wybudowany most jest jednopylonową konstrukcją podwieszoną. Dźwigar w przekroju poprzecznym to konstrukcja zespolona składająca się z dwóch 2-środnikowych belek stalowych umieszczonych na skrajach konstrukcji oraz współpracującej żelbetowej płyty pomostu. W kierunku poprzecznym pomost stężają poprzecznice. Podwieszenie pomostu jest obustronne typu gęstego. Jako cięgna zastosowano liny składające się z wiązek 7-mio drutowych z wysokowytrzymałej stali. Cięgna podwieszające zakotwiono „biernie” w pylonie i „czynnie” w pomoście. Podpory mostu posadowiono na palach wielkośrednicowych. Pylon wysokości 100m, został podzielony konstrukcyjnie na dwie części: górna z zakotwieniami lin. Kształt pylonu zbliżony jest do litery „A” i składa się z dwóch słupów o konstrukcji skrzynkowej (umożliwiającej komunikację we wnętrzu). Całkowita szerokość około 20m.