Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze pomiędzy Parkiem Podzamcze a Parkiem Centralnym wzdłuż ulicy S. Pieniężnego. Obejmuje swym zakresem również budowę plant miejskich – terenów zieleni miejskiej miedzy ul. S. Pieniężnego a obwarowaniami miejskimi w Olsztynie oraz zagospodarowanie obszaru zakola Łyny wraz z budową kładki przez rzekę Łynę w Parku Centralnym.
 
Na opracowania składają się:
  • Zadanie I: projekt rozbudowy układu ulicznego ul. S. Pieniężnego z mostem Św. Jakuba w Olsztynie
  • Zadanie II: projekt budowy plant miejskich- terenów zieleni miejskiej między ul. S. Pieniężnego, z obwarowaniami miejskimi w Olsztynie
  • Zadanie III: projekt zagospodarowania obszaru zakola Łyny wraz z budową kładki przez rzekę Łynę w Parku Centralnym w Olsztynie

Zadanie I obejmuje obszar  pomiędzy Parkiem Podzamcze a Parkiem Centralnym wzdłuż ulicy S. Pieniężnego, i polega zaprojektowaniu  budowy plant miejskich – terenów zieleni miejskiej miedzy ul. S. Pieniężnego a obwarowaniami miejskimi w Olsztynie oraz zagospodarowanie obszaru zakola Łyny wraz z budową kładki przez rzekę Łynę w Parku Centralnym.
W ramach inwestycji w zadaniu I realizowanym na terenach pokrywających się z zadaniem III jest jedynie projekt branży wod.-kan (projektowana renowacja kanału sanitarnego oraz projektowana sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej). Ma to na celu umożliwienie etapowania inwestycji, a także ograniczenie prac wtórnych w ramach realizacji dalszych etapów. W zadaniu I na wspominanych działkach realizowana jest infrastruktura podziemna, by w zadaniu III kontynuować projekt infrastruktury oraz bez prac traconych rozpocząć m.in. wykonanie nawierzchni utwardzonej.
Zadanie II obejmuje teren między ulicą S. Pieniężnego, a obwarowaniami miejskimi z Bazyliką Archikatedralną św. Jakuba. Obszar projektowy porządkuje tereny nieużytków zieleni, parking gruntowy oraz teren placu zabaw dla budynku przedszkola.
Zadanie III to obszar pomiędzy Parkiem Podzamcze a Parkiem Centralnym wzdłuż ulicy S. Pieniężnego. Opracowanie obejmuje swym zakresem budowę plant miejskich – terenów zieleni miejskiej miedzy ul. S. Pieniężnego, a obwarowaniami miejskimi w Olsztynie oraz zagospodarowanie obszaru zakola Łyny wraz z budową kładki przez rzekę Łynę w Parku Centralnym.