Opracowane projekty miały na celu poprawę dostępności komunikacyjnej ulicy Warszawskiej poprzez wykonanie zatoki autobusowej (przystanek warszawska 20) a także zapewnienie należytego bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego ( zarówno kierowców jak i pieszych) oraz mieszkańców sąsiadujących z ulicą posesji.

Zakres projektu obejm ujmował:

  • budowę zatoki autobusowej w Gdyni – przystanek Warszawska 20,
  • budowę wyspy dzielącej wyniesionej stanowiącej azyl dla pieszych wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Warszawskiej na długości około 140m,
  • odtworzenie nawierzchni ul. Warszawskiej w miejscu budowy nowego kanału kanalizacji deszczowej, oraz wymianę warstwy ścieralnej na długości około 90m,
  • budowę wiaty przystankowej dla pasażerów,
  • zmianę organizacji ruchu polegającą na wprowadzeniu oznakowania poziomego oraz dodatkowego zakazu parkowania wzdłuż ul. Warszawskiej,
  • przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej w związku z projektem budowy zatoki autobusowej,
  • rozbiórkę kolidujących ogrodzeń.