Celem inwestycji było połączenie drogi krajowej nr 1 z autostradą A1, poprzez budowę 4 km obwodnicy Pelplina i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 229. Wyprowadzenie dużej części transportu drogowego na nową obwodnicę zahamowało ciągłą degradację zabytkowego centrum Pelplina, z Bazyliką Katedralną na czele i zwiększyło poziom bezpieczeństwa drogowego w mieście.
 
Początek projektowanej trasy założono na ul. Starogardzkiej w rejonie Góry Papieskiej. Przewidziano tutaj rondo o średnicy 45,0m i czterech wylotach: w kierunku Pelplina, Starogardu Gdańskiego, na obwodnicę Pelplina i na projektowany parking z 40-stoma stanowiskami postojowymi,  z którego przewidziano dojazd eksploatacyjny do obiektu sakralnego Góra Papieska oraz zbiornika.
 
Zakończenie Obwodnicy zlokalizowano w istniejącej ulicy poprzez rondo o średnicy 42,0m i czterech wylotach w kierunku na: Pelplin, Starogard Gdański (projektowana obwodnica Pelplina), Rudno, drogę obsługującą i wjazd na drogę gminną. Projekt zakładał również przebudowę odcinka ul. Mickiewicza Z-1/2 (KR-3) na długości ok. 460m oraz odcinki dróg krzyżujących się z Obwodnicą:  
- drogi klasy Z-1/2 (KR-3) - ul. Starogardzka, ul. Podgórna, ul. Sambora, ulica projektowana;
- drogi klasy L-1/2 (KR-3/ KR-2) - ul. Stefańskiego;
- droga klasy D – 1/1 (KR-2) - droga gospodarcza wzdłuż ul. Mickiewicza.
 
Wzdłuż Obwodnicy powstał ciąg pieszo rowerowy i ekran akustyczny o długości 205m. Zbudowano również dwuprzęsłowy most nad rzeką Wierzycą oraz trzyprzęsłowy wiadukt nad torami kolejowymi.
 
Parametry techniczne Obwodnicy Pelplina (droga klasy G-1/2, KR-4):
- szerokość jezdni                                                                                          2x3,5=7,0m
- utwardzona opaska                                                                                     0,5m
- wzmocnione pobocze                                                                                  1,0m
- szerokość pobocza                                                                                      1,25m
- spadki podłużne                                                                                           0,7% - 5%
- spadki poprzeczne dwustronne                                                                   2,0%
- szerokość ciągu pieszo rowerowego                                                         2,5 -3,0 m
- szerokość pasa zieleni pomiędzy jezdnią a ciągiem pieszo rowerowym      3,5m i 7,0m