Projektowany obiekt jest kolejowym mostem granicznym przez rzekę Nysa Łużycka, w ciągu linii kolejowej nr 295 Węgliniec - Bielawa Dolna,  między polskim miastem Węgliniec, a niemieckim Horka. Obecnie na starym moście czynny jest jeden tor z ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Po nowej dwutorowej linii pociągi pojadą o 70 km/h szybciej. Zwiększy się również nośność mostu. Efektem prac będzie poprawa atrakcyjności transportu kolejowego na ważnym ciągu międzynarodowym CE-30, w obrębie Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr III, łączącego Ukrainę, Polskę i Niemcy.
Nowy obiekt zaprojektowano jako dwa oddzielne obiekty pięcioprzęsłowe, każdy o konstrukcji skrzynkowej na obciążenie taborem kolejowym wg PN-EN 1991-2.Układ statyczny każdego obiektu stanowi belka ciągła, sprężona. Konstrukcja mostu spoczywa na podporach, zaprojektowanych jako masywne ściany, posadowionych na palach żelbetowych, wierconych o średnicy 1m, zwieńczonych górą ławą fundamentową. Jako oczepy pali zaprojektowano fundamenty płytowe o wysokości 1.2m. Na górze podpór zaprojektowano ciosy podłożyskowe, a na obiekcie nawierzchnię kolejową podsypkową o wysokości konstrukcyjnej min. 750mm.
 
Podstawowe parametry:
długość mostu: 143m
ilość przęseł: 5
wysokość całkowita dźwigara: 3.30 m,
szerokość całkowita (ze wspornikami): ok. 5.50 m