Kładka dla pieszych zlokalizowana jest nad torami SKM, PKP i Drogą Gdyńską pomiędzy Al. Zwycięstwa, a ul. Łużycką w Gdyni. Nadano jej formę samonośnego zadaszonego metalowego „skrzydła” w formie łuku z blachy trapezowej wykończonym na zewnętrznych krawędziach elementami z paneli elewacyjnych.
Konstrukcję nośną pięcioprzęsłowej kładki stanowią dwa stalowe kratowe dźwigary z pomostem wykonstruowanym jako płyta ortotropowa i wykonanym z blachy usztywnionej żebrami podłużnymi oraz poprzecznicami. Podpory pośrednie kładki wykonano jako ściany zwieńczone górą oczepem żelbetowym z podcięciem, a dołem utwierdzone w żelbetowych fundamentach posadowionych na palach wierconych f 800mm. Konstrukcja nie zadaszonej pochylni to żelbetowa płyta zakrzywiona w planie.
 
Jest to budowla która znalazła się wśród obiektów nagrodzonych w konkursie „Budowa Roku 2010” i zdobyła nagrodę II stopnia w kategorii obiektów inżynieryjnych.
 
Podstawowe parametry kładki:
- długość kładki: 24,8m+31m+34,1m+2x24,8m=139.50m
- szerokość pomostu: 6 m
- osiowy rozstaw dźwigarów w przekroju poprzecznym: 6.40m
- ilość przęseł: 5