Droga Różowa to trasa przebiegająca w ciągu ulic Droga Gdyńska i Lotników omijająca Śródmieście Gdyni, która jest alternatywną trasą i odciążeniem dla głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta.
Droga zlokalizowana jest po zachodniej stronie torów kolejowych SKM i łączy ulice Warszawską i Śląską z ulicą Wielkopolską. Droga Różowa wzięła swoją nazwę od koloru, jakim ją w latach 70, architekci zaznaczyli na mapie.
Trasa klasy G-2/2 została zaprojektowana tak , aby w przyszłości była możliwość podwyższenia jej parametrów do klasy GP-2/3. Projekt i realizację Drogi podzielono na cztery etapy.
W ramach etapu pierwszego przebudowano główne skrzyżowanie tej trasy tj. Węzeł im. F. Cegielskiej. W skład tego węzła wchodzą ulice: Śląska (kl. G-2/2), Piłsudskiego (kl. Z 1/3), Witomińska (kl. Z 1/2), Warszawska (kl. L - 1/2) i Białostocka (kl. D-1/2).
W kolejnych etapach budowy Drogi Różowej wykonano połączenie Węzła im. F. Cegielskiej z ul. Łużycką (etap-II dł. 1500,0m), z ul. Stryjską (etap-III dł. 700,0m) i z ul. Wielkopolską (etap-IV o łącznej dł. 1500,0m).
W zakresie całego zadania wykonano również chodniki i ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne, kanał i sieć napowietrzną c.o. wraz z komorą rozdzielczą i estakadą, przebudowano trakcję trolejbusową oraz przebudowano i zlikwidowano kolizje z pozostałymi urządzeniami podziemnymi.