Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku od południowej obwodnicy Opatowa i dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 kl. GP na odcinku zachodniej obwodnicy Opatowa.
 
Przedsięwzięcie realizowane w województwie Świętokrzyskim w gminie Opatów. Istniejący układ drogowy stanowią drogi krajowe DK 74, DK9 oraz droga wojewódzka DW 757, krzyżujące się w centrum miasta Opatowa.
W istniejącym układzie drogowym ruchu tranzytowy jest prowadzony przez miasto, a drogi krajowe nie spełniają  wymaganych dla nich parametrów technicznych.
Opracowanie przedstawia koncepcję zastąpienia obecnego układu, układem obwodnic miasta Opatowa: południową i zachodnią. Efektem końcowym zrealizowanego zadania będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obręb miasta na projektowane obwodnice. Wyjazd i wjazd do miasta Opatowa odbywać będzie się za pomocą węzłów/skrzyżowań na obu obwodnicach. Przewiduje się od 2 do 4 węzłów, zależnie od przyjętego wariantu rozwiązania.
Cały obszar po którym prowadzone są obwodnice przecinany jest głębokimi dolinami rzek Opatówka i Kania oraz licznymi strumykami i stawami. Stąd zaprojektowano 19 obiektów mostowych, najdłuższy o rozpiętości 319 m.