BPBK SA w Gdańsku wykonało dokumentację projektową wielobranżową na budowę Al. Niepodległości w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną o długości 6,78 km.  
Celem opracowań projektowych było zapewnienie komfortu przejazdu i połączeń komunikacyjnych. Zaprojektowana przez Biuro Aleja Niepodległości stanowi w tej chwili fragment obwodnicy miasta Białegostoku, która  łączy trasy tranzytowe biegnące od przejść granicznych w Kuźnicy, Budzisku i Bobrownikach. Zrealizowana inwestycja sprawiła, że ruch tranzytowy został przeniesiony częściowo poza centrum, a w granicach miasta przebiega on szybciej i sprawniej. Ponadto w projekcie zapewniono poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego i rowerowego.