Celem opracowania było przedstawienie możliwości budowy linii Kolei Metropolitalnej na odcinku Gdańsk – Wrzeszcz do włączenie w korytarz Kościerski - linię kolejową 201. Analiza zakładała komplementarność z projektem rewitalizacji korytarza Kościerskiego, co pozwoliłoby osiągnąć efekt synergii oraz unikalne połączenie funkcji regionalnej i miejskiej. Na opracowanie składała się analiza uwarunkowań budowy (wariantów) linii Kolei Metropolitalnej,  analiza wielokryterialna wariantów i opcji realizacji przedsięwzięcia,  koncepcja programowo-przestrzenna wybranego wariantu oraz przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych przedsięwzięcia, studium wykonalności oraz materiały wyjściowe do sporządzenia projektu podziału działek i opracowania map zasadniczych do celów projektowych.
Zadaniem PKM w Trójmieście będzie m.in. umożliwienie mieszkańcom zachodnich osiedli mieszkaniowych Gdańska i Gdyni, takich jak: Witomino, Karwiny, Kack, Fikakowo, Osowa, Morena dostępu szybkiego transportu szynowego, umożliwienie mieszkańcom gmin położonych na Wysoczyźnie Kaszubskiej szybkiego dostępu do aglomeracji trójmiejskiej, powiązanie ze sobą centrum Gdańska i Gdyni oraz centrów tych miast Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Rębiechowie oraz zapewnienie dostępu do pasażerskich dalekobieżnych i regionalnych przewozów kolejowych zarówno mieszkańców osiedli „tarasu górnego”, jak również pasażerów linii lotniczych.