Zaproponowane warianty przewidują ograniczenie ruchu na ul. Opata Rybińskiego z przeniesieniem ruchu tranzytowego w kierunku Osowy poza ścisłe centrum Starej Oliwy. Celem tego działania jest ochrona istniejącej zabytkowej zabudowy i Parku Oliwskiego przed hałasem, wibracjami, spalinami oraz stworzenie w tym miejscu bezpiecznej strefy pieszej.
Powyższe działania mają bezwzględny wpływ na przebieg procesu rewitalizacji Starej Oliwy i Jelitkowa- obszarów wpisanych do Obszaru Rewitalizacji Miasta Gdańska.
Należałoby rozważyć możliwość przeniesienia na ul. Opata Rybińskiego linii tramwajowej i zintegrowanie jej z płaszczyzną posadzki. Umożliwiłoby to uwolnienie znaczącego pasa terenu pod nowe inwestycje.
Pętle tramwajową proponuje się przenieść na teren przy skrzyżowaniu ul. Opacka- Al. Grunwaldzka. Uporządkowanie ruchu w rejonie ul. Opata Rybińskiego i pętli tramwajowej jest unikalną szansą na uporządkowanie ruchu pieszego na trasie Dworzec PKP- SKM Oliwa- pętla tramwajowa- Katedra Oliwska.
Realizując usprawnienia w Starej Oliwie należy pamiętać o kwestii strefy pieszej w rejonie ekologicznego korytarza Potoku Oliwskiego i Osi Parku Oliwskiego. Ważne są też cyrkulacje piesze w rejonie Katedry Oliwskiej związane z ruchem turystycznym sezonowym i rekreacją weekendową. Reorganizacja powinna usprawnić cyrkulacje pieszo- rowerowe turystów pomiędzy Katedrą- parkiem a wieżą widokową Pachołek, Kuźnią Wodną w Dolinie Radości, a nawet ZOO.