Celem opracowania było rozpoznanie uwarunkowań architektoniczno - urbanistycznych umożliwiających adaptację i rozbudowę nieczynnego budynku Elektrociepłowni Gdynia 2 na potrzeby centrum produkcji filmowej z zapleczem biurowym, hotelowym, gastronomicznym wraz z parkingiem.  
 
Budynek jest obiektem wolnostojącym – nieczynnym od 1997 r. – jako pozostałość po Elektrociepłowni Gdynia 2. Obiekt został wybudowany w czasie wojny 1940 – 42 r. oraz został rozbudowany w latach 1954 – 56 r.
 
Według wstępnych oględzin ogólny stan techniczny budynku można uznać za zadowalający. Następną fazę projektu winna poprzedzić inwentaryzacja architektoniczno – budowlana oraz ekspertyza techniczna konstrukcji nośnej budynku wraz z analizą przydatności i możliwości przystosowania obiektu do zmiany jego funkcji użytkowej.
W projekcie wydzielono część studia filmowego, strefę gastronomiczną, strefę biurową, zaplecze doświetlone i niedoświetlone, węzły sanitarne i komunikacje.