Budowa układu drogowego na terenie projektowanego Centrum Handlowego Forum Radunia w Gdańsku

Dojazd do przystanków PKM - Jasień i Kiełpinek

Promesa GDDKiA na przyłączenie terenu inwestycji do dr krajowej nr 6

Koncepcja studium wykonalności PKM w zakresie docelowego układu torowego dla przystanków Gdynia Główna i Stocznia

Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie

Projekt budowlano-wykonawczy ul. Żwirowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chylońską do zabudowy ul. Żwirowa 1

Projekt naprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk

Modernizacja linii E65 Warszawa Wschodnia - Gdańsk na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania LCS z siedziba w Iławie od km 184 800 do km 235 920

Budowa drogi gminnej G (od drogi wewnętrznej Elektrowni Północ do skrzyżowania z Drogą Krajową nr 1)

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w ramach programu Kaszubska Marszuta dla gmin: Konarzyny, Czersk, Chojnice

Budowa drogi ekspresowej S2 od węzła Konotopa do węzła Puławska

Modernizacja ulic: Polskiej, Rotterdamskiej i Celnej w Gdyni

Przebudowa ul. Jana z Kolna - od przystanku SKM Gdańsk Stocznia do ul. Wały Piastowskie

Przebudowa ulicy Piekarniczej w Gdańsku

Analiza możliwości transportowej i koncepcja drogowa dla Elektrowni Północ w miejscowości Rajkowy

Koncepcja Drogi Czerwonej w Gdyni od Węzła Wzgórze św. Maksymiliana do Dworca Głównego PKP

Przebudowa ul Żaglowej na odcinku od ulicy Stadionowej do skrzyżowania z ulicą Marynarki Polskiej

Budowa drogi ekspresowej S17 wraz z północno wschodnią obwodnicą miasta Lublina

Budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku od Gorzowa Wlkp. do węzła Międzyrzecz Północ

Drogi oraz ukształtowanie terenu z bilansem mas ziemi dla zespołu mieszkalnego z usługami w parterze "Sadyba Orłowska", położonego przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni

Studium wykonalności, wielobranżowa koncepcja programowo przestrzenna "Węzeł Śródmieście" w Gdańsku

Przebudowa ulic Sienkiewicza, Orzeszkowej, Traugutta w Elblągu

Droga rowerowa wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej, Bażyńskiego od Al.. Rzeczpospolitej do ul. Wita Stwosza

Ścieżka rowerowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącą Gminy Sępólno Krajewskie i Więcbork oraz zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Więcborskiego

Koncepcja ulicy Nowej Kosciuszki i Nowej Gdańskiej

Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Al.. Zwycięstwa odc. Opera Bałtycka do wiaduktu Błędnik w Gdańsku

Obwodnica miasta Kartuzy w ciągu dróg wojewódzkich nr 211 i 228

Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego ekranów akustycznych zmniejszających emisję hałasu i spalin na Trasie Armii Krajowej - odcinek Wzgórze Mickiewicza

Budowa drogi Zielonej wraz z budową drugiej jezdni ul. Gospody

Droga technologiczna łącząca ul Celnej z ul. Rotterdamską i J. Wiśniewskiego w Gdyni

Projekt ciągu pieszo jezdnego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie w ramach Rewitalizacji Śródmieścia w Wejherowie

Obwodnice miast: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Więcbork

Przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 22 w m. Starogad Gdański

Budowa ulicy klasy G1/2 wraz z mostem w obrębie dzielnicy Modrzewina w Elblągu

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej w Gdańsku

Budowa trakcji tramwajowej w ul. Ogólnej w Elblągu

Budowa drogi krajowej nr 42 na odcinku od ul. Krakowskiej do włączenia w ul. Legionów w Skarżysku – Kamiennej (od km 248+500 do km 249+743)

Aktualizacja dokumentacji projektowej przebiegu drogi krajowej nr 7 w rejonie skrzyżowania z linią kolejową PKP w Skarżysku - Kamiennej)

Wykonanie koncepcji drogowych odcinka ul. Rdestowej łączącego planowaną ulicę Nową Wiczlińską z ul. Chwaszczyńską; ul. Żniwnej

Ulica Nowy Świat w Gdańsku Osowej - I etap

Przebudowa układu drogowego, budowy tunelu i kładki dla pieszych dla obszaru ulic: Droga Gdyńska, Władysława IV, Świętojańska, Al. Marsz. Piłsudskiego i węzeł Św. Maksymiliana

Projekt skomunikowania Centrum Handlowego "Galeria Bałtycka" z otaczającą infrastrukturą drogową wraz z orientacyjnym określeniem kosztów oraz negocjacjami z miastem Gdańsk

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy Trasy Sucharskiego na odcinku od węzła z ul. Elbląską do węzła z projektowaną Obwodnicą Południową Gdańska

Studium wykonalności dla Trasy Nowomostowej w Toruniu

Budowa obwodnicy Miasta Słupska z uwzględnieniem powiązań z otoczeniem w przewidywanej strefie wpływu w zakresie części energetycznej

Modernizacja skrzyżowania ul. Śląska-Podolska-Nowogrodzka oraz ul. Poleskiej w Gdyni

Przebudowa skrzyżowań Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku z ulicami Konopnickiej, Jaśkowa Dolina, Dmowskiego i Partyzantów oraz budowa układu drogowego związana z realizacją Centrum Handlowego "Manhattan"

Przebudowa ul. Klasztornej w Wejherowie

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kościuszki w Gdańsku

Budowa węzła komunikacyjnego im. Franciszki Cegielskiej w Gdyni

Przebudowa skrzyżowania i budowa sygnalizacji świetlnej na odcinku Pruszcz Gdański - Rusocin drogi krajowej nr 1 od km 21+360 do 22+400

Modernizacja skrzyżowań ulic w Gdańsku dla zadań: I - Małomiejska-Świętokrzyska- Platynowa- Wawelska; II - Świętokrzyska-Łódzka; III - Witosa-Cieszyńskiego; IV - Kartuska-Nowatorów

Modernizacja ul. Mickiewicza w Pelplinie

Modernizacja ul. Płk. Dąbka w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego do torów bocznicy PKP Gdynia - Babie Doły wraz z nowym wiaduktem drogowym

Rewaloryzacja Parku Brzeźnieńskiego im. J.J. Haffnera w Gdańsku

Modernizacja ul. Bitwy Oliwskiej w Gdańsku

Dojazdy do zespołu handlowego Auchan. Budowa i przebudowa fragmentu ul. Morskiej w Gdyni. Koncepcja, materiały do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Ciąg pieszo- jezdny od ul. Południowej do ul. Zdrojowej w Gdańsku- Brzeźnie

Wykonanie opracowania "Warianty obsługi komunikacyjnej północnej części śródmieścia Gdyni - na styku terenów portowych i śródmieścia miasta"

Budowa Alei Armii Krajowej w Gdańsku

Budowa Trasy Zamkowej w Szczecinie