Lublin dąży do utrwalenia swojego wizerunku miasta w symbiozie z naturą a równocześnie dysponującego rozległą ofertą kulturalną i rekreacyjną w otoczeniu podnoszącym warunki zamieszkiwania i inwestowania. Lublin już dziś postrzegany jest jako atrakcyjne miasto historii z mocno zarysowaną wielokulturową tożsamością, zwłaszcza pamięcią o losie Żydów Lubelskich. Dzielnica Podzamcze stanowi relikt tej tożsamości i klucz do pełnego scalenia najważniejszych szlaków turystycznych. Głównym celem projektu stało się dążenie do wykreowania na terenie projektowym Podzamcza pełnowartościowej śródmiejskiej dzielnicy. Zakłada się, że podłączona zostanie ona do układu planowanych, rekreacyjnych tras spacerowych przebiegających wzdłuż ciągów ekologicznych lublińskich rzek - Bystrzycy i Czechówki.
 
Koncepcja zakłada uzupełnienie istniejących terenów krajobrazowych o nowe szlaki rowerowe, przekształcenie rejonu rzeki Czechówki i podniesienie jej roli do "rekreacyjnej osi Lublina", wprowadzenie kładki w miejscu nieistniejącej już ulicy Szerokiej, jako jej współczesnej interpretacji, odtworzenie pierzei ulicy Ruskiej jako części Szlaku Pamięci żydów Lubelskich i Szlaku Wielokulturowego na północ od Podzamcza oraz wykreowanie wnętrza Placu Szerokiego w historycznym poszerzeniu ulicy Szerokiej wraz z ekspozycją zachowanej studni - reliktem historycznego Podzamcza.
 
Wyróżnienie honorowe