Koncepcja zagospodarowania przewiduje stworzenie współczesnej przestrzeni publicznej Placu Wałowego, która będzie elastyczna funkcjonalnie przy jednoczesnym przestrzennym odniesieniu do tożsamości i najważniejszych elementów historycznych tego miejsca. Wprowadzono strefowanie rejonu placu z podziałem na 4 części tak, aby okolicę mogły wypełnić różnego rodzaju funkcje, zaś sam plac stał się "sercem" całego założenia.
Strefa Placu stanowić ma centrum założenia i pozwalać na elastyczne wykorzystanie.
W pierzejach Strefy Kwartału proponuje się uzupełnienie plombowe nowymi kamienicami oraz wprowadzenie nowych funkcji w parterach.
W Strefie Nadwodnej drewnianą nawierzchnią ujednolicono przestrzeń od rejonu Baszty Białej do Motławy, jako placu schodzącego stopniowo do wody.
W chronionej Strefie Bastionów wprowadzono elementy uspójniające założenie rejonu Placu Wałowego, a także system fortyfikacji jako terenu zieleni miejskiej. Od strony placu wprowadzono tarasy stanowiące formę jego przedłużenia i widownie dla kolejnej ze scen festiwali ulicznych. Istotną zmianą jest przesunięcie ciągu pieszego na wale tak, aby możliwe było przejście przez Bramę Nizinną z poziomu wału na drugą stronę ulicy Mostowej i stworzenie ciągłej przestrzeni pieszej wzdłuż fortyfikacji.