Przestrzeń publiczna w rejonie skrzyżowania Alei Marszałka J. Piłsudskiego i ulicy Dąbrowszczaków pierwotnie (pod koniec XIX wieku) pełniła funkcję przedpola dla neogotyckiego budynku sądu. W drugiej połowie XX wieku skwer uległ znacznym przekształceniom. W związku ze zmianą układu komunikacyjnego został zmniejszony oraz przekształcony, jednak wciąż jego funkcją było eksponowanie historycznego gmachu sądu.
Koncepcja konkursowa zakłada uporządkowanie przestrzeni placu i wyraźny  podział na dwie części. Część północna – strefa reprezentacyjna, przynależy do budynku sądu pełniąc funkcję przedpola dla historycznego obiektu. Część południowa placu – strefa miejska, pełni funkcję rekreacyjną.
Integralny element strefy miejskiej stanowi eliptyczny zbiornik wodny będący przedpolem dla projektowanego pomnika Armii Krajowej oraz głównym punktem zbiorczym całego założenia.
 
I nagroda