Teren konkursowy stanowi jedną z głównych przestrzeni publicznych Sopotu. Ocena formy przestrzeni miasta na osi Alei Niepodległości odpowiada w sposób szczególny za wizerunek Sopotu - bałtyckiego kurortu - ukształtowanego duchem "Fin de Siecle" oraz malowniczą architekturą początku XX wieku. Jest to podwójnie ważne w sytuacji, gdy program usługowy, lokowany nie tylko w poziomie parterów budynków ulega korzystnej intensyfikacji. Podniesienie jakości przestrzeni publicznej w rejonie Alei Niepodległości, której percepcja odbywa się głównie zza szyb przejeżdżających samochodów, staje się niezbędnym działaniem w procesie rewitalizacji sopockiej strefy cyrkulacji pieszych.
 
Na podstawie wyników analiz urbanistycznych wyznaczono w terenie konkursowym trzy strefy, których ideowe nazwy odzwierciedlają dominujące cechy funkcjonującego w nich krajobrazu miejskiego. Są to: zieleń, historia i nowoczesność. Nazwy stref uznano za drogowskazy dla podejmowanych decyzji projektowych. Wprowadzony podział umożliwia nadanie dwunastu zatokom - wybranym obszarom projektowym swoistego indywidualizmu. Każdej z zatok nadano nazwy, które podkreślają jej indywidualne cechy przestrzenne.
Zasady te pozwalają na realizację niniejszej koncepcji w podziale na zadania, gwarantując jednocześnie, iż efekt skończoności uzyska się po dokonaniu przebudowy oddzielnie każdego z zadań.
 
I wyróżnienie