Konkursowa koncepcja przebudowy Placu Wolności jest szansą dla poprawy jakości życia i ożywienia przestrzeni publicznej w całym śródmieściu Świnoujścia. Należy wykreować miejsce spotkań i odpoczynku mieszkańców oraz turystów, które będzie łączyło w sobie uniwersalność funkcjonalną placu miejskiego i jednocześnie będzie silnie związane ze Świnoujściem.

Multifunkcjonalną przestrzeń ma zapewnić wyszczególniona powierzchnia placu 32x32 m z systemem fontann, siedzisk i sceną oraz z możliwością tymczasowego rozpinania zadaszenia między słupami oświetleniowymi. Taki „plac w placu” pozwoli na lepsze zorganizowanie centralnej przestrzeni oraz stref wzdłuż fasad. Otwarcie urbanistyczne założenia następuje z jednej strony na zabytkową fasadę poczty, a z drugiej na ul. Armii Krajowej i Plac Słowiański w kierunku nabrzeża Świny.