Mały Rynek i plac Św. Sebastiana w Opolu o odmiennej genezie powstania i historii posiadają inne potencjały rozwojowe. Oba jednak położone są przy czynnych kościołach (sacrum) a w niedalekiej przyszłości łączyć je będzie aktywny programowo ciąg pieszo-jezdny na ulicę Muzealną, przechodzący w ulicę Malczewskiego (profanum). Place winny w przyszłości pełnić rolę dwóch biegunów generujących w swoisty sposób przepływ pieszych. Muszą zatem, zachowując swoją odmienność, posiadać pewne podobne elementy wprowadzające ład przestrzenny do tego fragmentu miasta.
Koncepcja konkursowa zakłada odniesienie się do idei "sacrum i profanum", w której to sacrum stanowią przestrzenie spokoju i kultury wyższej, zaś profanum - aktywność miejskiego zgiełku.
Założenia koncepcyjne obejmują ponadto kaskadowe ukształtowanie terenu w postaci "parku tarasowego" zachowując połączenia widokowe z Małego Rynku na układ paradnych schodów prowadzących do kościoła oraz fasadę Muzeum Ziemi Opolskiej. Obszar Małego Rynku podzielony na część "sacrum" - klasyczna, zintegrowana z parkiem tarasowym oraz część "profanum" ,na którą składa się strefa aktywna (zmienna), strefa zacieniona - spokojna oraz strefa komunikacyjna.
Plac św. Sebastian w koncepcji nowego zagospodarowania pozostać ma kameralnym, spokojnym i poważnym placem miejskim. Zachowane zostają wybrane charakterystyczne dla dzisiejszego wyrazu placu drzewa (głogi i krzewy tamaryszek).