Budowa magistrali łączącej Gdańsk-Osowa z gdańskim systemem wodociągowym - zad II

Zbiornik wody pitnej Kiełpino, przebudowa przepompowni Migowo, magistrala łącząca zbiornik Kiełpino z systemem wodociągowym Gdańska

Przebudowa ul. Jana z Kolna - od przystanku SKM Gdańsk Stocznia do ul. Wały Piastowskie

Koncepcja wielostanowiskowego parkingu przy ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni