Studium wykonalności, wielobranżowa koncepcja programowo przestrzenna "Węzeł Śródmieście" w Gdańsku

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląg

Kanalizacja deszczowa i pompownia Wielopole w Gdańsku, odwodnienie Stadionu PGE Arena w dzielnicy Letnica w Gdańsku

Studium wykonalności dla inwestycji: Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej na granicy Gdańska i Sopotu

Obiekty mostowe w ramach Południowe obwodnicy Warszawy km 456+240 do 460+650 Węzeł Konotopa, Puławska, Lotnisko z MPL Okęcie

Przejście podziemne pod DW 503 w obrębie Placu Słowiańskiego w Elblągu

Wstępna koncepcja rozwiązań komunikacyjnych dla Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo