Kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Święty Wojciech, Lipce i rejonów przyległych oraz w rejonie ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku, zad. II,III,IV,V

Budowa drenażu wokół Hali Widowiskowo sportowej w Gdyni

Stacja uzdatniania wody Osowa, zbiornik Osowa, rozbudowa SUW Zaspa, przebudowa SUW i ujęcie Dolina Radości oraz SUW ujęcie Pręgowo

Studium wykonalności, koncepcja programowo-przestrzenna trasy Nowej Słowackiego w Gdańsku

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański, Rekcin

Budowa drogi Zielonej wraz z budową drugiej jezdni ul. Gospody

Droga technologiczna łącząca ul Celnej z ul. Rotterdamską i J. Wiśniewskiego w Gdyni

Projekt ciągu pieszo jezdnego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie w ramach Rewitalizacji Śródmieścia w Wejherowie