Studium wykonalności zadania: " Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo"

Kompleksowa koncepcja układu drogowego Nowa Spacerowa- Droga Zielona w Gdańsku

Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Gdyni w ramach projektu "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”

Budowa magistrali wodociągowej DN400 Migowo- Kiełpino wraz z budową zbiornika wody Kiełpino

Zagospodarowanie rekreacyjne terenów zieleni w rejonie ul. Biwakowej i ul. Chirona w Gdańsku - Osowej

Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku (etap I, II, III)

Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego - I etap realizacji

Studium wykonalności dla układu drogowego na osi Wendy - Wiśniewskiego

Studia Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z Koncepcjami programowymi dla obwodnic miast: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Więcbork