Przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 22 w m. Starogad Gdański

Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kolincz- Owidz- Barchnowy oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Owidzu

Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Łostowice w Gdańsku

Kanalizacja deszczowa w zlewni Potoku Granicznego - budowa zbiornika "Orłowska II" i kolektora Granicznego

Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z dzielnic: Osowa, Barniwice, Klukowo, Rębiechowo w Gdańsku do kolektora Morena

Budowa ulicy klasy G1/2 wraz z mostem w obrębie dzielnicy Modrzewina w Elblągu

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej w Gdańsku

Budowa trakcji tramwajowej w ul. Ogólnej w Elblągu