Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami w miejscowości Skowarcz, Gmina Pszczółki z przepompowniami ścieków dla zlewni Skowarcz i Różyny

Kanał deszczowy DN600 w ul. Wielkopolskiej w Gdyni

Przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ul. Morskiej w Tolkmicku, wykonanie kanalizacji sanitarnej - zlewnia "B" Ka oraz budowa rurociągu odprowadzającego oczyszczone ścieki do rzeki Grabinki.

Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie z funduszu UE dla obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków Skowarcz i Różyny gmina Pszczółki

Pomieszczenia biurowe w III Urzędzie Skarbowym w Gdańsku

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy Trasy Sucharskiego na odcinku od węzła z ul. Elbląską do węzła z projektowaną Obwodnicą Południową Gdańska

Studium wykonalności dla Trasy Nowomostowej w Toruniu

Budowa obwodnicy Miasta Słupska z uwzględnieniem powiązań z otoczeniem w przewidywanej strefie wpływu w zakresie części energetycznej