Nadzór nad pracami renowacyjnymi Arkad Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie

Budowa węzła komunikacyjnego im. Franciszki Cegielskiej w Gdyni

Sieć wodociągowa w ul. Wawelskiej na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do Osiedla Piastów w Gdańsku

Urządzenia do odprowadzania i oczyszczania ścieków z odladzania i odprowadzania wód deszczowych z terenu Portu Lotniczego w Gdańsku

Projekt zabezpieczenia skarpy w rejonie muru Północnego na Zamku Królewskim w Warszawie

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpęgawsku

Ekspertyza stanu technicznego mostu nad śluzą "Przegalina Południowa"