Rewaloryzacja Parku Brzeźnieńskiego im. J.J. Haffnera w Gdańsku

Aktualizacja programów rozbudowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej Miasta Olsztyn

Wydzielenie na sieci wodociągowej miasta Olsztyna stref ciśnieniowych

Alternatywny projekt zabezpieczenia odbioru wody na podzamczu Zamku Królewskiego w Warszawie

Modernizacja rurociągów w hali zasuw zbiornika czystej wody ZPW Pomorzany

Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni (etap I)

Budowa kortu tenisowego z parkingiem w Gdyni

Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa mostu przez Wisłę wraz z dojazdami w okolicach Kwidzyna"

Rewaloryzacja parku brzeźnieńskiego w Gdańsku im. Haffnera przy ul. Krasickiego w Gdańsku – aktualizacja i adaptacja