Ochrona wód Zatoki Puckiej i Wód Bałtyku oraz głównego zbiornika wód podziemnych nr. 110

Ocena stanu technicznego mostu przez rzekę Odrę i rzekę Regalicę w ciągu autostrady Poznańskiej w Szczecinie

Przeprawa tunelowa pod Martwą Wisłą w porcie morskim w Gdańsku

Koncepcja urbanistyczno- architektoniczna szkoły podstawowej w Kwidzynie

Wykonanie opracowania "Warianty obsługi komunikacyjnej północnej części śródmieścia Gdyni - na styku terenów portowych i śródmieścia miasta"