Mała architektura i zieleń dla obiektu Stowarzyszenia Opieki społecznej "Bank Otwartych Serc" - "dom na skraju" w Gdańsku

Koncepcja i projekt podstawowy przebudowy i remontu Pałacu pod Blachą w Warszawie