Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego (BPBK s.a.) jest prywatną firmą powstałą z przekształcenia w 1991 roku państwowego przedsiębiorstwa o tej samej nazwie, działającego od 1951 roku na terenie Polski. Przez lata działalności Biuro zyskało ugruntowaną i stabilną pozycję na rynku usług projektowych.
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę projektantów. Nasi inżynierowie dbają o ustawiczny rozwój i stałe podnoszenie swoich kwalifikacji, by jeszcze lepiej, wydajniej i skuteczniej pracować dla Państwa.
Biuro aktywnie uczestniczy w tematycznie związanych z jego działalnością konferencjach, sympozjach i spotkaniach.
 
Nasza firma jest członkiem:
·         Izby Projektowania Budowlanego
·         Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDR) oraz za jego pośrednictwem European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) i Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC)
·         Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK)
·         Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)
·         Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
 
Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę z branży:
·         drogowej
·         mostowej
·         konstrukcyjnej
·         architektonicznej
·         urbanistycznej
·         architektury krajobrazu
·         sanitarnej
·         elektrycznej
·         telekomunikacyjnej
·         kosztorysowej
 
Ponadto w skład struktury funkcjonalnej Biura wchodzą zespoły oraz działy:
·         Asystenta Zarządu
·         Zespół Zarządzania Projektami
·         Zespół Organizacyjno- Administracyjny
·         Zespół Ekonomiczno- Finansowy
·         Zespół Kancelarii Technicznej
·         Zespół Kontroli Technicznej
·         Zespół Marketingu i Ofertowania
·         Zespół Poligrafii
 
KRS: 0000148000 – Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 600 000,00 PLN (opłacony w całości)
REGON: 190008942
NIP: 584-025-35-62