W roku 2013 minęło 62 lat działalności Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku. Od  21 lat firma funkcjonuje jako pracownicza Spółka Akcyjna BPBK S.A. W bogatej historii firmy wykonano projekty na potrzeby całego kraju, państw ościennych oraz dawnej Czechosłowacji i Libii. Pracownia drogowa współpracowała z Instytutem Łączności w Gdańsku przy tworzeniu urządzeń do sterowania sygnalizacją świetlną w tym opracowała projekt "zielonej fali" dla ciągu komunikacyjnego Gdańsk - Gdynia. W latach 1960- 1990 biuro uzyskało szereg patentów m.in. na kładkę dla pieszych o zmiennym prześwicie, rusztowanie przesuwne do wznoszenia mostów i wiaduktów, pneumatyczny podnośnik ścieków, zespolone mechaniczno - biologicznie oczyszczalnie ścieków, a także uzyskało świadectwa ochronne i klauzule nowoczesności na wykonanie belki strunobetonowej i formy do produkcji prefabrykowanych belek korytkowych.
 

Ważniejsze daty:


1951- powstanie Biura Projektów Budownictwa Komunalnego
1959- wzrost zatrudnienia do 300 osób. Wartość sprzedaży wynosi 9 mln. złotych (przed  denominacją)
1960- połączenie Biura z Wojewódzkim Biurem Projektów, wzrost zatrudnienia o ok. 30%, wzrost sprzedaży do 28 mln. złotych (przed denominacją)
1970- wzrost zatrudnienia do 420 osób, wzrost sprzedaży do 52 mln złotych (przed denominacją)
1973- włączenie do Biura Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej oraz Biura Studiów Inżynierii Miejskiej. Wzrost zatrudnienia do około 600 osób, co daje mu pierwsze miejsce pod względem wielkości wśród biur projektowych w Resorcie Gospodarki Komunalnej. Sprzedaż kształtuje się na poziomie 135 mln zł (przed denominacją)
1976- wyłączenie  dwóch jednostek organizacyjnych tj. Biura Planowania Przestrzennego i Biura Programowania i Rozwoju Gospodarki Komunalnej, po czym następuje spadek zatrudnienia do około 400 osób.
1981- sprzedaż Biura osiąga wynik 100 mln złotych (przed denominacją). Wynik jest następstwem wzrostu wydajności, co w ówczesnym czasie było nader rzadkim zjawiskiem.
1989- na mocy Uchwały Rady Pracowniczej dyrektorem naczelnym Biura zostaje Jan Tadeusz Kosiedowski
1989- 1990- okres burzliwych zmian, zwrot w kierunku gospodarki rynkowej
1991- Mija 40 lat działalności Biura
1991- przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w prywatną firmę- Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka Akcyjna. Akcjonariuszami zostają pracownicy Biura i od tego momentu Biuro pozyskuje zlecenia we własnym zakresie uczestnicząc w przetargach.
1991- Jan Tadeusz Kosiedowski zostaje mianowany Dyrektorem Zarządu Spółki oraz Dyrektorem Biura Spółki
2006- Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. otrzymuje tytuł Firmy Projektowej 2006 roku, nadany przez Izbę Projektowania Budowlanego
2011- mija 60 lat działalności Biura, w tym 20 jako firmy prywatnej powstałej w wyniku prywatyzacji, zatrudnienie w biurze około 100 osób, sprzedaż około 16 mln obecnych złotych