Funkcję Prezesa Zarządu BPBK, nieprzerwanie od 1989 roku, pełni Jan Tadeusz Kosiedowski, z wykształcenia inżynier budowy dróg i lotnisk.  Jako wieloletni pracownik firmy miał znaczący wkład w jej rozwój oraz przyczynił się do kształtowania trójmiejskiego układu komunikacyjnego. Jan Tadeusz Kosiedowski jest Wiceprezesem Izby Projektantów Budownictwa i przewodniczącym regionu północnego IPB.
 
Prokurentami Spółki są: Mariusz Sobczyk pełniący funkcję Dyrektora Technicznego od 1989 roku oraz Andrzej Zaborowski, pełniący funkcję Dyrektora Ekonomicznego od 2004 roku.