Międzynarodowe studenckie warsztaty zatytułowane „Historia i nowoczesność. Studium reurbanizacji centrum Elbląga” zorganizowane przez Politechnikę Gdańską, odbyły się w dniach 16-18 marca w Elblągu. Warsztaty dotyczyły opracowania studium urbanistycznego dla przestrzeni publicznej centrum Elbląga. Istotne znaczenie w warsztatach miały również odwołania do kwestii sztuki w przestrzeni publicznej.
Warsztaty zrealizowano we współpracy z Urzędem Miejskim w Elblągu, przy udziale Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląskiego Parku Technologicznego oraz Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA.
Wyniki studium wejdą w skład opracowywanej strategii rozwoju miasta.
 
Źródło zdjęcia - dr inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Politechnika Gdańska