Materiały publikacja pokonkursowa "Rewitalizacja obszaru Podzamcza w Lublinie", Urząd Miasta Lublin, Wydawnictwo pokonkursowe, Norbertinum, Lublin 2012