W numerze 9/2012 miesięcznika Architektura&Biznes ukazał się artykuł Pani Natalii Przesmyckiej pt. "Miasto pod zamkiem", w którym zobaczyć można wyróżniony projekt konkursowy Biura Projektów Budownictwa Komunalnego, na rewitalizację Podzamcza w Lublinie.