BPBK – wiodąca rola w zrównoważonym rozwoju Regionu Północnego
 
Słowo wstępu
Jubileusz 60 lat
 
60 lat projektowania
 
Działalność  charytatywna
Młodzi inżynierowie w BPBK SA Wizja, prace, rzeczywistość
 
Najważniejsze zrealizowane projekty
 
Zasłużeni pracownicy
 
„Kolejne zmiany w ustawie Pzp” Emilia Łodzińska
 
„Kryteria oceny ofert przetargowych” Emilia Łodzińska
 
Kolej Metropolitalna
 
„Ogród – duchem miejsca w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej” Gabriela Kosiedowska
 
Projekty w fazie realizacji