Nagrody i wyróżnienia

 

Zbliża się 60 lat

 

 
20 lat minęło jak jeden dzień
 
Młodzi inżynierowie w BPBK SA Wizja, prace, rzeczywistość
 
Zasłużeni są wśród Nas
 
„Dobre praktyki stosowania FIDIC” Jan Tadeusz Kosiedowski
 
Nie samą pracą …
 
„Informatyzacja w BPBK SA w Gdańsku” Małgorzata Kisielewska
 
„Archiwum zakładowe” Andrzej Nuszel, Bogdan Tiesler
 
Nasz Zespół
 
Ludzie najważniejszy kapitał biura
 
Najważniejsze inwestycje
 
Śladem Nowej Słowackiego
 
Centrum Ekumeniczne
 
W fazie projektu ….
 
Projekt komunikacji miejskiej
 
„Koncepcja obsługi komunikacyjnej Śródmieścia Gdańska” Jan Tadeusz Kosiedowski
 
Studium urbanistyczne rejonu Placu Konstytucji w Gdyni
 
„Analiza możliwości poprawy obsługi komunikacyjnej dzielnic Oliwa i Osowa w Gdańsku” Jan Tadeusz Kosiedowski