"Problemy projektowania budowlanego" Jan Tadeusz Kosiedowski
 
Osiągnięcia projektowe Mirosława Wałęgi