Biuro otrzymało szereg nagród i wyróżnień nadanych przez:
·         Ministerstwo Gospodarki Komunalnej
·         Komitet Budownictwa Urbanistyki i Architektury
·         Ministerstwo Budownictwa i Materiałów Budowlanych
·         Komitet Nauki i Techniki
·         Ministerstwo Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska
·         NOT
·         IPB
·         Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
·         Marszałka Województwa Pomorskiego.
 
Niektóre nagrodzone prace to:
 
W branży drogowej i mostowej:
·         Ulica Kwiatkowskiego w Gdyni - nagroda specjalna MAGTiOS
·         Most przez Elbląską w Elblągu - nagroda KBUA
·         Most "Teatralny" w Bydgoszczy - nagroda KBUA
·         Wiadukt "Błędnik" w Gdańsku
·         Most "Długi" w Szczecinie
·         Wiadukt drogowy w Olsztynie
·         Wiadukt stalowy kolejowy w Szczecinie
·         Węzeł "Brama Oliwska" w Gdańsku
·         "Studium Kierunkowe Komunikacji Miejskiej i aglomeracji gdańskiej"
·         Koncepcje rozwoju aglomeracji gdańskiej - Przeprawa mostowa przez Martwą Wisłę w Gdańsku
 
Z zakresu wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków:
·         Układ kanalizacji miasta Gdańska - Zbiorczy tranzytowy układ Motława - Morena - Radunia
·         Ujęcie Straszyn
·         Oczyszczalnie ścieków "Dębogórze"
·         Centralny wodociąg "Żuławski"
·         Ujęcie wody powierzchniowej z rzeki Brdy dla Bydgoszczy
·         Ujęcie wody dla miasta Koszalina
·         Ujęcie wody dla miasta Torunia
·         Ujęcie wody dla miasta Częstochowy
·         Ujęcie "Straszyn" dla miasta Gdańska
·         Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków Gdańsk Zaspa
·         Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków dla miasta Tychy
 
Z zakresu ciepłownictwa:
·         Ciepłownia "Czerwony Most" w Gdańsku
·         Ciepłownia "Suchostrzygi" w Tczewie
·         Magistrala ciepłownicza dla miasta Gdańska i Gdyni
 
Z zakresu architektury i zieleni:
·         Pasy klimatyczne na "Żuławach"
·         Centrum Ekumeniczne w Gdańsku Oliwie