2017

2016

Honorowa nagroda dla ulicy Wajdeloty- Najlepiej Zagospodarowana Przestrzeń Publiczna

2013

Wyróżnienie „Kryształowa Cegła” w konkursie „Dom 2013” za inwestycję „Trasa Generalska w Białymstoku” w kategorii Obiekty Przemysłowo- Infrastrukturalne

I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji i dokumentacji dla zadania "Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z zagospodarowaniem terenu"

I nagroda w ogólnopolskim konkursie na opracowanie „Koncepcji zagospodarowania otoczenia projektowanego Pomnika Armii Krajowej przy Alei M. J. Piłsudskiego w Olsztynie”

2012

Główna nagroda za „Najlepszą przestrzeń publiczną 2012 roku Województwa Pomorskiego” dla projektu „Zielenic wypoczynkowy przy ulicy Chirona w Gdańsku Osowej” , nagroda przyznana przez Wojewodę Pomorskiego

Wyróżnienie II stopnia w konkursie za „Najlepszą przestrzeń publiczną 2012 roku Województwa Pomorskiego” za rewitalizację przestrzeni Śródmieścia Wejherowa

Nagroda „Modernizacja roku 2011” w kategorii drogi i obiekty mostowe za projekt „Modernizacja układu drogowego węzła św. Maksymiliana"

I wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na opracowanie „Koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Alei Niepodległości w Sopocie”

Nagroda „Projekt Inżynierski Roku 2012” za projekt Wiadukt „Łuk Białostocki” dla Biura Projektów Budownictwa Komunalnego, nagroda przyznana przez Izbę Projektowania Budowalnego

2011

Wyróżnienie honorowe w ogólnopolskim kokursie na „Projekt rewitalizacji obszaru Podzamcza w Lublinie”

I nagroda w międzynarodowym konkursie na opracowanie „Ideowej koncepcji architektonicznej planowanych przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej”, konkurs organizowany przez PKM

Dyplom uznania za wybitne zasługi dla Województwa Pomorskiego od Wojewody Pomorskiego Romana Zaborowskiego dla Prezesa Jana Kosiedowskiego

Nagroda „De Nihilo Nihil Fit”( z łac. „Z niczego nic nie powstaje”) za całokształt działalności BPBK wręczona przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

Dyplom uznania „Projektant 20- lecia” dla Mirosława Wałęgi projektanta BPBK nadany przez Prezesa IPB Ksawerego Krassowskiego

Wyróżnienie resortowe „Zasłużony dla drogownictwa” dla Mariusza Sobczyka i Zdzisława Wolnika projektantów BPBK nadane przez Ministra Infrastruktury

Wyróżnienie resortowe „Zasłużony dla budownictwa” dla Mirosława Wałęgi projektanta BPBK nadane przez Ministra Infrastruktury

2010

Honorowa Złota Odznaka dla Jana Tadeusza Kosiedowskiego za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Gospodarczego przyznana przez Kapitułę Honorowej Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarczej

Dyplom uznania dla Jana Tadeusza Kosiedowskiego „Menadżer Projektowania 20- lecia” przyznany przez Izbę Projektowania Budowalnego

Dyplom uznania dla Jana Tadeusza Kosiedowskiego za 20 letnie nieprzerwalne kierowanie firmą przyznany przez Izbę Projektowania Budowalnego

Dyplom uznania dla Biura Projektów Budownictwa Komunalnego jako współzałożyciela IPB przyznany przez Izbę Projektowania Budowalnego

2009

Nagroda dla Jana Tadeusza Kosiedowskiego w XV finale plebiscytu „Pomorski Biznesmen Roku 2008”

„Budowa roku 2008” dla projektu Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni przyznawanej przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa