28 kwietnia w Willi Eva w Gdańsku odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego.
Na spotkaniu, oprócz przybliżenia zgromadzonym relacji z przebiegu pracy Biura w minionym roku, Prezes Zarządu, Jan Kosiedowski przedstawił również prezentację na temat 60-letniej działalności firmy, która w tym roku obchodzi swój jubileusz.
Na zgromadzeniu udzielono absolutorium Zarządowi spółki, czyli Prezesowi Janowi Kosiedowskiemu, jak i członkom Rady Nadzorczej, tj. p. Marii Wiśniewskiej, p. Zbigniewowi Podjaskiemu, p. Hubertowi Matulewiczowi i p. Januszowi Cynowskiemu.
Wybrano także nowy skład Rady. W związku z ustąpieniem ze stanowiska p. Marii Wiśniewskiej, na jej miejsce wybrano p. Andrzeja Rotera.